SPREKERS
Mr. Drs. Bruno Bruins | Minister voor Medische Zorg en Sport 

Mr. Drs. (Bruno) Bruins begint zijn carrière in 1990 als adjunct directiesecretaris bij OV-streekvervoerbedrijf Westnederland. Daarna wordt hij adviseur van de wethouder Verkeer en Vervoer te Den Haag. Vervolgens vervult hij meerdere functies bij HTM, waaronder die van manager  Personeel en Organisatie, tot hij in 2000 aantreedt als wethouder Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening en locoburgemeester in Den Haag. Bruins treedt in 2006 toe tot het kabinet-Balkenende III als staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna is hij achtereenvolgens waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Randstad Gezant namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2008 keert hij terug in het bedrijfsleven, als lid van de Raad van Bestuur van ConnexxioN. Die functie vervult hij tot 2012. Daarna is Bruins voorzitter van de Raad van Bestuur bij het UWV. Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III.

Prof. dr. Marlies Schijven | Programmaleider, Stuurgroeplid NFU  

Professor Marlies Schijven (geboren 1969) is gezondheidswetenschapper, chirurg en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geneeskunde. Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en vervolgens aan de Universiteit Maastricht, waar zij de doctoraal examens van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde beiden cum laude behaalde. Zij startte haar opleiding tot chirurg in 1998, en promoveerde tijdens haar assistententijd op het onderwerp Virtual Reality in de laparoscopische chirurgie. Sinds 2006 is Marlies werkzaam als chirurg. Sinds 2009 is zij aangesteld als staflid chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zij is hier chirurg, Principal Educator en begeleidt promovendi. Voor het elektronische patiëntendossier van het AMC-VUmc is zij benoemd op het thema ‘eigenaar MyChart / Mijn Dossier’. In 2015 werd Marlies benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leeropdracht betreft het veld van Mobile Healthcare, Simulation en Serious Gaming.

Drs. Mirjam van Velthuizen-Lormans | Lid raad van bestuur UMC Utrecht 

Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Zij heeft de domeinen Bedrijfsvoering, Financiën, Digitalisering, IT, Duurzaamheid, Huisvesting en een aantal divisies in haar portefeuille. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht, waar zij gedurende tien jaar verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. In 2010 is zij benoemd als Lid Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis, voordat zij medio oktober 2013 toetrad tot de raad van bestuur UMC Utrecht. Mirjam studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996-1999 werkte zij als extern organisatie adviseur bij organisatieadviesbureau Inter-Orga bv.

Dr. Helen Mertens | Lid raad van bestuur Maastricht UMC+ 

Dr. Helen Mertens (1969) is sinds maart 2017 lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Zij is gynaecoloog sinds 2002 en promoveerde in datzelfde jaar op een gynaecologisch oncologisch onderwerp (Observational studies in human endometrium and endometrial cancer). Zij combineerde vanaf haar aanstelling in 2002 in het Orbis MC de directe patiëntenzorg met diverse leidinggevende en bestuurlijke taken. Van 2010 tot aan de fusie tot Zuyderland MC was zij o.m. Medisch Directeur van Orbis MC in Sittard. Sinds haar aanstelling in het Maastricht UMC+ is zij voltijds bestuurlijk actief. Haar specifieke portefeuille betreft Opleiding, Kwaliteit/Veiligheid en diverse RVE’s.

Drs. Cathy van Beek | CEO Leading Sustainable Health Care MCM

Cathy van Beek (1956) runt vanaf 2018 haar eigen bedrijf. Ze boogt op meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in de zorg waarvan 20 jaar als bestuurder. De laatste functies waren respectievelijk bestuurder van de Sint Maartenskliniek, vice voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit en de laatste 6 jaar als bestuurder patientenzorg en duurzaamheid van het Radboudumc. De laatste jaren was ze in NFU–verband voorzitter van de regiegroep Citrienfonds en de stuurgroep E-Health. Ze was in 2016 dagvoorzitter van NRC-live event zorgtechnologie. Ze is momenteel vanuit VWS Kwartiermaker Duurzame Zorg en onafhankelijk voorzitter van Akwa, het KwaliteitsInstituut GGZ. Zowel voor de houdbaarheid van de planet als van de (psychiatrische) zorg is E-Health naar haar overtuiging cruciaal. Ook in het (multiprofessioneel) onderwijs is digitalisering van groot belang. Zij is voorzitter Raad van Toezicht van Kennisnet dat de infrastructuur maar ook de digivaardigheden van de de docenten moet bevorderen.

Drs. Victor Mids | illusionist en arts

Victor Mids is illusionist en arts. Met deze combinatie brengt hij illusie en wetenschap op een unieke manier samen. Laat u meenemen in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt.

Een dag gericht op persoonsgerichte zorg door technologie,
daar waar het kan en het aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit van zorg!