Info & Locatie

Datum en locatie
Woensdag 12 december 2018
Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

Tarieven
GRATIS TOEGANG

Primaire doelgroep:
Patiënten (raden), Cliënten (raden), Directie, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Managers, Research & Development, bestuurders MSB en medisch specialisten, promovendi, onderzoekers, medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden binnen zorginstellingen.

Daarnaast zijn adviseurs van: Gemeenten, Zorginstellingen, Welzijnsorganisaties, Vrijwilligersorganisaties, Koepel- en brancheorganisaties, Rijksoverheid, Zorgverzekeraars, Woningcorporaties en Leveranciers van ICT oplossingen van harte welkom.

Accreditatie

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): categorie Algemene scholing, cluster 1,2 en 3 - 5 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, categorieën Scholing Research en Scholing Research professionals - 5 punten
  • Acccreditatiebureau VSR (verpleegkundig specialister register) - 5 punten (categorie Scholing verpleegkundig specialisten).

Extra informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 6 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) - 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
  
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 - 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl
  
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 - 638 36 59
E:leonie.vanhelten@bsl.nl
 

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.

Een dag gericht op persoonsgerichte zorg door technologie,
daar waar het kan en het aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit van zorg!